מובילות: מחקר הערכה מסכם

מחברים: 
לי כהנר
שנת פרסום: 
2018
הוצאה לאור: 
המכון הישראלי לדמוקרטיה וג'וינט ישראל-תבת

תוכנית "מובילות" היא תוכנית דגל חשובה ויוקרתית, תוכנית בוטיק, המקדמת את השיח סביב הנהגה תעסוקתית של נשים חרדיות וכן את התעסוקה שלהן עצמן, ומייצרת אדוות לתוך הקהילה החרדית פנימה. הבנת הממשק שבין תהליכי השינוי
בחברה החרדית ובין צרכיה ההולכים ומתגוונים היא הבסיס להבנת הזירות החברתיות, המגדריות והמקצועיות של הנשים החרדיות המוצגות בדוח זה ולהבנת בחירתן בתוכנית "מובילות", המבקשת לייצר שדרה מנהיגותית תעסוקתית של נשים בחברה החרדית.

מחקר ההערכה לתוכנית ביקש לתעד וללוות את פעילותם של שני המחזורים הראשונים של תוכנית "מובילות".

סוג פריט: 
מחקרי הערכה לתכניות