הערכת מרכזי הכוון לתעסוקה לאוכלוסייה החרדית

מחברים: 
אסף מלחי וחן ליפשיץ
שנת פרסום: 
2015
הוצאה לאור: 
משרד הכלכלה: מחקר כלכלה

מטרתו של המסמך הנוכחי הנה לספק נתונים וממצאים אודות מספר סוגיות הנוגעות במידת המועילות של מרכזי ההכוון התעסוקתיים למגזר החרדי הפועלים במספר ישובים בהם מרוכזת (Effectiveness) האוכלוסייה החרדית בישראל, כולל - מאפייני הפונים למרכזי ההכוון, דרך הפעלת המרכזים, מידת שביעות רצון הפונים מהשירות ותרומת השירות במרכזים להרחבת ההזדמנויות של הפונים להשתלב בעבודה מזווית הראייה של הפונים, מידת השגת התוצאות המצופות של המרכזים והצעדים שיש לנקוט על מנת לשפר את אפקטיביות השירות כך שישיג את יעדיו.

סוג פריט: 
מחקרי הערכה לתכניות