הערכת התכנית אשת חיל לנשים עולות מבוכרה, קווקז וישראליות וותיקות - הדו"ח המרכזי

מחברים: 
ורוניקה סטרקוב ונעמה בר-און
שנת פרסום: 
2007
הוצאה לאור: 
משתנים 0 הערכה ויעוץ ארגוני

הערכת התכנית "אשת חיל" הוזמנה על ידי , ג'וינט ישראל-תב"ת, תכנית "אשת חיל". מזמיני ההערכה זיהו את התכנית כתכנית חלוצית וייחודית ובקשו להסתייע בצוות הערכה לצורך עיצובה ומיסודה. ההערכה פעלה החל מקיץ 2005 ועד סוף 2006. בהערכה משולבים בנפרד נתוני השמה שנמסרו . לצוות בקיץ 2007 ההערכה הייתה הערכה מעצבת ומטרתה לסייע בבנייה משותפת של מדדים, המשגת ההיבטים המייחדים את התכנית, בדיקת תפוקות התכנית ובדיקת תהליכי עבודה בתכנית, תוך דיאלוג עם המזמינים.

סוג פריט: 
מחקרי הערכה לתכניות