אבחון מותאם תרבות – סקירת ספרות

מחברים: 
נועם פישמן ויהודית קינג
שנת פרסום: 
2010
הוצאה לאור: 
מאיירס - ג'וינט - מכון ברוקדייל

אחת הסיבות האפשריות לתת-התעסוקה בקרב יוצאי אתיופיה היא אי הצלחתם במבחני מיון למשרות הנחשבות כטובות. בעיה זו מקבלת ממדים משמעותיים לאור העובדה שמספר גדל והולך של מעסיקים במגזר הציבורי וגם בחברות פרטיות משתמשים בכלי המיון ובשירותים של מכוני מיון תעסוקתי בתהליך בחירת מועמדים מתאימים למשרות פנויות. תהליך המיון התעסוקתי נחשב כחסם תעסוקתי קשה עבור אנשים שאינם נמנים עם הקבוצות המרכזיות בישראל, כגון ערבים או עולים מאתיופיה ובמידה פחותה גם מבריה"מ לשעבר. טענה רווחת היא שחלק מכלי האבחון הם מוטים מבחינה תרבותית, כך שמלכתחילה סיכוייהם של בני קבוצות אלה להשיג ציונים טובים במבחני המיון נופלים מסיכוייהם של בני קבוצת הרוב, גם
אם הם מצוידים באותם כישורים פורמליים. בסקירת הספרות ננסה להבהיר, על סמך הדיווחים בספרות, באיזו מידה כלי מיון שונים יכולים לנבא את התפקוד בעבודה. 

סוג פריט: 
מחקר