אבחון מותאם תרבות (אמ"ת): סקירת ספרות בין לאומית על - תהליכי מיון לעבודה ובחינת השלכותיה בהקשר הישראלי

מחברים: 
נועם פישמן ויהודית קינג
שנת פרסום: 
2013
הוצאה לאור: 
מאיירס - ג'וינט - מכון ברוקדייל

תכנית אבחון מותאם תרבות (אמ"ת) של ג'וינט ישראל תבת, בסיוע הפדרציה היהודית של ניו יורק, נבעה מהצורך של מעסיקים בעזרה בקליטת יוצאי אתיופיה לתפקידים שונים נוכח העובדה שהם לא עמדו במבחני המיון שהיוו תנאי לקבלה לתפקידים אלה. 

דוח זה מציג סקירת ספרות בין לאומית בנושא שיטות מיון לעבודה וכן ממצאים מראיונות עומק עם מעסיקים ישראליים הנוקטים בשיטות מיון חלופיות במאמץ לקדם קליטת מועמדים יוצאי אתיופיה במקום העבודה. הדוח שמש בסיס ומדריך בתכנון הצעדים העתידיים של התכנית בשלבים הבאים.

סוג פריט: 
מחקר