מיפוי תחום לימודי עברית כשפה שנייה בתכניות תעסוקה לחברה הערבית

מחברים: 
דליה בורגנה ואסתר לוינסון
שנת פרסום: 
2017
הוצאה לאור: 
ההתאגדות לחינוך מבוגרים

יש צורך בלימודי עברית מכוונת תעסוקה, כדי להפחית את חסם השפה ולשלב את האוכלוסייה הערבית בשוק העבודה. לימודי העברית מתקיימים במסגרות שונות ובתוכניות מגוונות. במחקר זה נבדקת אחת המסגרות המרכזיות בתחום זה: מרכזי ריאן. נעשה ניסיון להתייחס מעט גם לתכניות שמחוץ מרכזי ריאן, כדי ללמוד ממודלים מוצלחים.

מיפוי התוכניות להוראת העברית יציג את המצב הקיים בשטח, כדי להצמיח מודל שייתן מענה לקשיים והחסמים שהתגלו בממצאי המיפוי, והם העומדים כיום בפני הלומדים והשתלבותם בשוק העבודה.

 

סוג פריט: 
מאמרים וסקירת ספרות
מחקר