תוכנית עבודה תלת שנתית לתבת - לשנים 2020-2018

מחברים: 
רותי ירון אמבייה
שנת פרסום: 
2017
הוצאה לאור: 
ג’וינט ישראל-תבת

תוכנית העבודה כוללת כיווני פעולה, פיתוחים והתנסויות חדשניות לאור העתיד שצפוי בעולם התעסוקה. התוכנית כוללת מיקוד בפיתוח כישורים ומיומנויות לשוק עבודה משתנה, הכשרות למקצועות חדשים ואופני הכשרה חדשניים, יחד עם פיתוחן של דרכי עבודה דינמיות וגמישות, וכן הגברת וחיזוק השותפות הקיימת עם המעסיקים ליצירת פתרונות וללמידה משותפת. השינויים הללו מחייבים גם את הגדרתה המחודשת של המסוגלות התעסוקתית, וכן הגדרה והכשרה מחדש לתפקידי מקדמי התעסוקה ומפתחי קשרי המעסיקים.

סוג פריט: 
מאמרים וסקירת ספרות