ממצאי תכנית סטרייב: מאי 2013

מחברים: 
ממצאי תכנית סטרייב מאי 2013
שנת פרסום: 
2013

סיכום הממצאים במחקר אודות תכנית סטרייב: מטרות, כלים והליך, איכות ההשמה: היקף משרה ויציבות תעסוקתית, מקצועיות, תנאי שכר ותנאים סוציאליים, תפקיד (אחריות וסמכות), אמונה בעצמי ופוטנציאל לקידום וכן שביעות רצון בעבודה. בנוסף, נבדקה השוואה בין מגדרית.

סוג פריט: 
מחקרי הערכה לתכניות
מצגות