מפתח: מאפיינים סוציו-דמוגרפיים ותעסוקתיים של הפונים והפעילות במרכזים / דו"ח 1

מחברים: 
חגית סופר-פורמן
שנת פרסום: 
2007
הוצאה לאור: 
משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה: מינהל מחקר וכלכלה

תכנית "מ פ ת ח – מרכזי פיתוח תעסוקת חרדים", במסגרת המיזם "תנופה בתעסוקה" (תב"ת) המשותף לממשלה ולג'וינט ישראל, נועדה לאפשר לאוכלוסיה חרדית רחבה נגישות לשירותי הכוונה למציאת תעסוקה. מרכזי התכנית, המאויישים על-ידי צוות עובדים חרדי ותואמים את הצביון החרדי, מספקים שרותים של הכוונה ויעוץ תעסוקתי, סדנאות הכנה לעולם העבודה, שירותי השמה וליווי תעסוקתי. עד כה נפתחו שני מרכזים - בישובים ירושלים ובית"ר עילית. בחודשים הקרובים עתידים להיפתח שישה מרכזים נוספים בישובים: אשדוד, מודיעין עילית, בני-ברק, אלעד, חיפה וצפת.
מסמך זה מהווה דו"ח ראשוני במסגרת מחקר הערכה של תכנית מ פ ת ח שנערך על-ידי מנהל מחקר וכלכלה במשרד התמ"ת. הנתונים המוצגים בסקירה זו מתבססים על ראיונות טלפוניים שנערכו עם האוכלוסיה שטופלה במרכזי מ פ ת ח במהלך ששת חודשי הפעילות הראשונים של התוכנית, החל מסוף נובמבר 2006 . 

סוג פריט: 
מחקר
מחקרי הערכה לתכניות