הטמעת התכנית "אשת חיל" במשרד הרווחה והשירותים החברתיים: מחקר הערכה

מחברים: 
סוזאן חסן דאהר ויהודית קינג
שנת פרסום: 
2013
הוצאה לאור: 
מאיירס - ג'וינט - ברוקדייל

התכנית "אשת חיל" שפותחה בשנות ה-90 של המאה העשרים על ידי ג'וינט ישראל נועדה לסייע - ליוצאות אתיופיה להשתלב בעבודה ולהתמיד בה. בעקבות הצלחתה של התכנית, ומאחר שניתן להתאים את רכיביה למגוון גדול של אוכלוסיות יעד, החליטה תבת ב-2006 ליישם מודל זה בקרב - נשים מאוכלוסיות נוספות: עולות מקווקז ומבוכרה, יהודיות ותיקות מקבוצות חלשות ונשים מהאוכלוסייה הערבית. בבסיס התכנית "אשת חיל" טמון הרעיון לשלב בתעסוקה נשים המגיעות מרקע של חברות מסורתיות ושהן מרוחקות מעולם העבודה. מודל ההפעלה של התכנית כלל כמה שלבים: הכנה לקראת יציאה לעבודה, השמה בעבודה, תמיכה וליווי אישי וקבוצתי לנשים עובדות, קידום תעסוקתי, אישי וחברתי ומינוף קהילתי תעסוקתי.

כדי לבחון את תהליך הטמעתה והפצתה של התכנית כשנתיים לאחר העברתה לאחריותו של משרד הרווחה פנה תבת למאיירס ג'וינט מכון ברוקדייל בבקשה לעריכת מחקר הערכה. דוח זה מתאר את ממצאי מחקר ההערכה.

סוג פריט: 
מחקרי הערכה לתכניות