אפיקים משלבת - ממצאי ביניים. מחקר מלווה ועדת היגוי, יוני 2016

מחברים: 
משב - מחקר יישומי
שנת פרסום: 
2016

 מצגת המביאה את עיקרי דוח הביניים לתכנית אפיקים משלבת, כפי שהוגו בוועדת היגוי. הדוח כלל התייחסות למטרות התכנית, כלים והליך, לנרשמים ומשתתפים, לממצאים לגבי השמה, שילוב והתמדה, להיקף העבודה ויציבות תעסוקתית ועוד.

 

סוג פריט: 
מחקרי הערכה לתכניות
מצגות