דו"ח מחקר הערכה מסכם לתוכנית ''צופיה''

מחברים: 
ד"ר לי כהנר
שנת פרסום: 
2014
הוצאה לאור: 
משרד הכלכלה: מחקר וכלכלה

תוכנית ''צופיה'' גובשה בשנת 2006 באגף להכשרה מקצועית במשרד הכלכלה, כאשר מסגרת התוכנית תוכננה והובלה על ידי ג'וינט ישראל תב"ת.

ההערכה הנוכחית מכוונת לבחון את מידת הצלחת התוכנית בהיבטים שונים: מידת מימוש מטרות התוכנית, והערכת שלבי הביצוע השונים במהלך הפעלת התוכנית. ההערכה נועדה לסייע בגיבוש הצעות לשיפורים בהפעלת התוכנית בהמשך, תוך התחשבות בפוטנציאל ההתרחבות וההטמעה העתידית שלה.
גיבוש תוכנית מעודכנת או מתוקנת על בסיס התובנות העולות מתהליך ההערכה, יתרום לקידום ההשתלבות המיטבית של נשים חרדיות בעבודה, שהיא מטרת העל של תוכנית זו.

סוג פריט: 
מחקר
מחקרי הערכה לתכניות