דוח מסכם אודות "ברכה בעסקים": תוכנית לעידוד יזמות עסקית במגזר החרדי

מחברים: 
גלעד מלאך
שנת פרסום: 
2011
הוצאה לאור: 
מינהל מחקר וכלכלה, משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה

תוכנית "ברכה בעסקים" נועדה לסייע ליזמים ובעלי עסקים חרדים בפתיחת ובפיתוח עסק עצמאי. התוכנית הינה מיזם משותף של הג'וינט ומשרד התמ"ת הפועל בחסות תב"ת (תנופה בתעסוקה) החל משנת 2006. מקורה של התוכנית הוא בפרויקט של מט"י ירושלים לעידוד יזמות במגזר החרדי שהחל לפעול בשנת 1997.

התכנית מסייעת ליזמים חרדים בארבעה תחומים עיקריים: ייעוץ עסקי, בניית תוכנית עסקית, קורסים והלוואות. כמו כן, היא מאופיינת בהסכמת רבנים וביועץ חרדי, בהפרדה בין המינים במסגרת הקורסים ובסובסידיות כספיות למשתתפים.

הדוח שלהלן מסכם מחקר הערכה לתוכנית בתום שלוש שנות פעילות. ההערכה מתייחסת לכלי העבודה בתוכנית ולמידת האפקטיביות שלה.

סוג פריט: 
מחקרי הערכה לתכניות