"רשות מקדמת תעסוקה, השכלה וקהילה": הערכת מודל לקידום תעסוקה ברשויות מקומיות עירוניות

מחברים: 
דליה מנדלר וויהודית קינג
שנת פרסום: 
2012
הוצאה לאור: 
מאיירס - ברוקדייל - ג'וינט

התכנית "רשות מקדמת תעסוקה, השכלה וקהילה" היא תכנית שמטרתה קידום התעסוקה של תושבי - - העיר באמצעות בניית תשתית קהילתית יישובית.  בינואר 2007 החלה התכנית לפעול במתכונתה הנוכחית בהובלה מקצועית ובמימון תבת.  התכנית נמנית עם תכניות התשתית של תבת ומופעלת

דוח זה מתמקד בבחינת אופן היישום וההפעלה בשלוש השנים הראשונות (2007-2009) של התכנית בחמישה יישובים בצפון הארץ: עכו, כרמיאל, טמרה כבול, קריית שמונה ובית שאן. 

סוג פריט: 
מחקרי הערכה לתכניות