נגישות השירות בהשכלה גבוהה - מהלכה למעשה

מחברים: 
מיכל טבקמן
שנת פרסום: 
2008
הוצאה לאור: 
עניין של גישה

על מנת לאפשר לסטודנט עם מוגבלות נגישות להשכלה גבוהה יש לשלב שלושה מעגלים של נגישות:
- עבודה משותפת של היחידות נותנות השירות לסטודנטים בתוך האוניברסיטה.
- קשר ועבודה משותפת עם הקהילה האוניברסיטאית המנהלית והאקדמית, ו–
-  קשר עם שירותים ציבוריים בקהילה — משרדי ממשלה ועמותות.

נגישות להשכלה גבוהה לא יכולה להיות שלמה ללא שלושת מעגלי העבודה שהוזכרו.

סוג פריט: 
מחקר