"פרנסה בכבוד" (מחזור א'): תוכנית הכשרה מקצועית לחרדים – מחקר הערכה

מחברים: 
יהודית קינג ניר גזית
שנת פרסום: 
2008
הוצאה לאור: 
מאיירס - ג'וינט - מכון ברוקדייל

"פרנסה בכבוד" היא תוכנית תעסוקתית שהופעלה על ידי ג'וינט ישראל ומשרד התמ"ת. מטרתה לשלב חרדים בשוק העבודה באמצעות הכשרה במקצועות שיש להם ביקוש בשוק העבודה ובאמצעות סיוע בהשמה. 
המחקר הוא מחקר מעקב שמטרתו ללמוד את תהליך השתלבותם של תלמידי הכולל בתעסוקה - החל בשלב ההחלטה על עצם היציאה ללימודים, דרך שלב הקבלה לקורס וההכשרה (שלב א'), וכלה בהשתלבות בתעסוקה (שלב ב' - שלב המעקב) - כדי להפיק לקחים לקראת הרחבת הפרויקט. 

סוג פריט: 
מחקרי הערכה לתכניות