שילוב אנשים עם מוגבלויות במוסדות להשכלה גבוהה

מחברים: 
ד"ר נירה דנגור
שנת פרסום: 
2013
הוצאה לאור: 
מדינת ישראל, משרד המשפטים, נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות

מסמך זה נועד לבדוק את המצב הקיים בהשתתפות אנשים עם מוגבלות בהשכלה הגבוהה ולבחון האם ועד כמה יש יישום לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות בתחום הלימודים האקדמאיים.

סוג פריט: 
מחקר