תמונת מצב ומגמות בתעסוקה של בני 45-74

מחברים: 
יצחק שׁנוּר אברהם, וולדה-צדיק וג'ני ברודסקי
שנת פרסום: 
2015
הוצאה לאור: 
מאיירס-ג'וינט-ברוקדייל

לאחרונה גובר העניין הציבורי בארץ ובעולם בתעסוקת עובדים מבוגרים: מצד אחד, שינויים דמוגרפיים גורמים לעלייה משמעותית בחלקם בכוח העבודה, ומצד אחר, העלייה בתוחלת החיים מאריכה את תקופת הגמלאות שלהם. 
מטרת הסקירה היא לאמוד את אוכלוסיית היעד להתערבות – מחפשי עבודה וכן אנשים המעוניינים לעבוד אך התייאשו מלמצוא עבודה – ולעמוד על מאפייניה. בסקירה זו מוצגת תמונת מצב מקיפה על דפוסי העבודה של גילאי 45-74 ; מוגדרת אוכלוסיית היעד להתערבות ומתוארים מאפייניה; ומובא ניתוח הגורמים המשפיעים על הסיכויים להשתלבות בשוק העבודה בגילים אלה. מלבד זאת, נבחנות בסקירה גם מגמות על פני זמן ומובאות השוואות בין-לאומיות, המבוססות על נתוני מדינות
ה- OECD.

סוג פריט: 
מאמרים וסקירת ספרות
מחקר