מגמות חברתיות וטכנולוגיות והשלכותיהן על עתיד שוק העבודה והמיומנויות הנדרשות

מחברים: 
ד"ר טל סופר וד"ר יואל רבן
שנת פרסום: 
2018
הוצאה לאור: 
פרויקט ישראל 2048 : צוות חדשנות, מדע וטכנולוגיה

סקירת השינויים החברתיים והטכנולוגיים והשפעתם על שוק העבודה. בין השינויים שנסקרו - שינויים דמוגרפיים, גלובליזציה והגירה, וכן התפתחויות טכנולוגיות, כולל טכנולוגיות ענן, טכנולוגיות ניידות, ביג דאטה, בינה מלאכותית ועוד.

סוג פריט: 
מאמרים וסקירת ספרות