סוגיות בליווי ובאימון אישיים בתכניות תעסוקה

מחברים: 
מיכל פנט-פלג
שנת פרסום: 
2010
הוצאה לאור: 
אשל-ג'וינט

פרסום זה מסביר את תפקיד האימון הפרטני והקבוצתי (personal & group coaching) בתכניות השבה לתעסוקה, מפרט את ההבדלים בינו לבין אימון אישי אחר ומתאר את היסודות התיאורטיים של תחום האימון והליווי האישיים. בהמשך מובאים שלושה סיפורי מקרה אופייניים ודיון בכמה סוגיות הקשורות בפרקטיקה של הליווי ושל האימון דרך ניתוח הסיפורים.

סוג פריט: 
מודלים מקצועיים
מחקר
פורום הדרכה