מקפצה להייטק: המיומנויות, הכישורים והחסמים להשתלבות בתעשייה

מחברים: 
יעל מזוז הרפז וזאב קריל
שנת פרסום: 
2017

מחקר חדש שנערך על ידי אגף הכלכלן הראשי במשרד האוצר ותחום תעסוקה עתירת ידע במשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, מאבחן את השלבים המאפיינים של עובד היי־טקיסט וחושף את המיומנויות והכישורים הרלוונטיים להשתלבות בתעשייה.

המחקר חושף את הפרופיל של החציון העליון של תעשיית ההיי־טק - פרופיל הומוגני מאוד ומעלה כמה תובנות מטרידות: חסם כלכלי מונע מילדים בעלי כישורים מתמטיים גבוהים להורים עם הכנסה נמוכה לצלוח תואר במדעי המחשב או הנדסת חשמל. שיעור ההשתלבות של ערבים בתעשייה נמוך אפילו כאשר הם לומדים תחומים רלוונטיים; ונשים נמנעות מלימודי מקצועות ההיי־טק גם כאשר הן בעלות כישורים מתאימים. כמו כן, הפערים בין שיעור הגברים לנשים בהיי־טק מתרחבים ככל שמתקרבים לגיל 40. כלומר, גם כאשר הן כבר משתלבות בתעשייה — הן נפלטות ממנה מהר יותר.

סוג פריט: 
מאמרים וסקירת ספרות
מחקר
פורום הדרכה
פורום קשרי מעסיקים