סרטי סטודנטים - תכנית למרחק

מחברים: 
גיא סוקולוצקי
שנת פרסום: 
2018
הוצאה לאור: 
ג'וינט ישראל-תבת והמחלקה לתקשורת חזותית בבצלאל

במסגרת שיתוף פעולה בין ג'וינט ישראל-תבת למחלקה לתקשורת חזותית בבצלאל, נוצרה סדרת סרטוני סטודנטים העוסקת באתגרים ופתרונות בתחום התעסוקה עימם מתמודדים בג'וינט ישראל-תבת. כלל הסרטונים מציגים את נקודת המבט של הסטודנטים.

 

 

 

 

סוג פריט: 
סרטון