סרטי סטודנטים - מודל הפעלה של תכנית קידום

מחברים: 
ליהי נחמן
שנת פרסום: 
2017
הוצאה לאור: 
ג'וינט ישראל-תבת והמחלקה לתקשורת חזותית בבצלאל.

במסגרת שיתוף פעולה בין ג'וינט ישראל-תבת למחלקה לתקשורת חזותית בבצלאל, נוצרה סדרת סרטוני סטודנטים העוסקת באתגרים ופתרונות בתחום התעסוקה עימם מתמודדים בג'וינט ישראל-תבת. כלל הסרטונים מציגים את נקודת המבט של הסטודנטים.


על תכנית קידום ניתן לקרוא כאן


סוג פריט: 
מודלים מקצועיים
סרטון