סרטי סטודנטים - תכנית רמפה

מחברים: 
שי מוקי
שנת פרסום: 
2017
הוצאה לאור: 
ג'וינט ישראל-תבת והמחלקה לתקשורת חזותית בבצלאל

במסגרת שיתוף פעולה בין ג'וינט ישראל-תבת למחלקה לתקשורת חזותית בבצלאל, נוצרה סדרת סרטוני סטודנטים העוסקת באתגרים ופתרונות בתחום התעסוקה עימם מתמודדים בג'וינט ישראל-תבת. כלל הסרטונים מציגים את נקודת המבט של הסטודנטים.

 

סוג פריט: 
סרטון