זכותך לדעת - תדריך משפטי ופיננסי לאישה החרדית העובדת

שנת פרסום: 
2016
הוצאה לאור: 
תכנית חן - מיסודה של ממשלת ישראל וגוינט ישראל

התדריך עוסק בהיבטים משפטיים ופיננסיים הנוגעים לאשיה החרדית העובדת, ומטרתו לסייע ולהעלות את המודעות לזכויות ולחובות כעבודת. התדריך עוסק בהיבטים משפטיים ופיננסיים של יחסי עבודה. מעל ומעבר להיבטים החוקיים, התדריך מתייחס גם להקשרים הלכתיים וערכיים הקשורים ליחסי עובד-מעסיק.

סוג פריט: 
חומרי הדרכה לאנשי מקצוע