הכשרה חלופית בסמינרים לנשים במגזר החרדי (תכנית ח"ן)

מחברים: 
יעל גולדפרב
שנת פרסום: 
2011
הוצאה לאור: 
מינהל מחקר וכלכלה משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה

מחקר ההערכה הנוכחי נערך כ-5 שנים לאחר פתיחת מסלולי הלימוד הראשונים, והוא נועד לבחון את הצלחת התוכנית ביחס למימוש מטרותיה. ההערכה מציגה תמונה מקיפה של הפעילות ואת נקודת המבט של כל הגורמים אשר לקחו בה חלק – הסמינרים, המעסיקים, הסטודנטיות והבוגרות והיא מסייעת בגיבוש הצעות לשיפור התכנית והפעלתה בהמשך, לאור פוטנציאל ההתרחבות שלה וגיבוש תוכנית תמיכה רחבת היקף (תוכנית ח"ן).

סוג פריט: 
מחקרי הערכה לתכניות