מצגת ממצאי ביניים - תכנית למרחק

הוצאה לאור: 
מכון מאיירס ג'וינט ברוקדייל

ממצאים עיקריים מסקר שנערך עם משתתפי התכנית בחודשים מאי-יולי 2017.

סוג פריט: 
מחקרי הערכה לתכניות
מצגות