מחקר הערכה - תכנית למרחק הכוונה תעסוקתית ליוצאי אתיופיה

מחברים: 
נועם פישמן ואנה שוורץ
שנת פרסום: 
2017
הוצאה לאור: 
מכון מאיירס ג'וינט ברוקדייל

שיעור התעסוקה של יוצאי אתיופיה דומה לשיעור התעסוקה הכללי, אך איכות המשרות בהן הם מועסקים נמוכה בהרבה. מאיירס-ג'וינט ברוקדייל עורך מחקר ליווי לתכנית, במטרה לבחון את אופן היישום שלה ולעקוב אחר תוצאותיה. דוח זה מתמקד בממצאי סקר עם המשתתפים שנערך בחודשים מאי-יולי 2017.

סוג פריט: 
מחקרי הערכה לתכניות