סיפתח - מנגישים קריירה לאקדמיה - מצגת התכנית

הוצאה לאור: 
ג’וינט ישראל-תבת

מצגת תכנית סיפתח: רציונל התכנית, הרקע לתכנית ומידע אודות התכנית עצמה.

סוג פריט: 
מצגות