הערכת מרכזי ריאן להכוון תעסוקתי: דוח ביניים

מחברים: 
ניר לוי, סוזן חסן, צביקה דויטש ויעל הדר
שנת פרסום: 
2016
הוצאה לאור: 
מכון מאיירס-ג׳וינט-ברוקדייל

דוח ביניים של המחקר, ולו שתי מטרות מרכזיות:

1 . בדיקת היישום של מודל הפעולה של התכנית

2 . בחינת השינויים במצב התעסוקתי של המשתתפים בהתאם למדדי ההצלחה של התכנית, בהתבסס על נתונים מינהליים.

סוג פריט: 
מחקרי הערכה לתכניות