מרכזי ריאן - מודל הפעלה

הוצאה לאור: 
الفنار \ אלפאנאר

חוברת זו נועדה לאגד את מודל ההפעלה של תכניות ריאן על כלל ההיבטים הארגוניים לצורך העמדת מודל אחד קוהרנטי, רלוונטי ומעודכן. החוברת מבוססת על כלל הניסיון והידע המצטברים במרכזים, במטות התכניות, באלפנאר, בתבת – ג'וינט ישראל ותכניות תעסוקה מקבילות והיא מציגה מודל עבודה הכולל מבנה ארגוני תהליכי, הגדרות תפקידים ומנגנוני עבודה, לצד הסדרה של תהליכי ההכשרה וההסמכה לתפקידים המקצועיים והניהוליים השונים.

סוג פריט: 
ארגז כלים לאנשי מקצוע בתעסוקה
חומרי הדרכה לאנשי מקצוע
מדריך הפעלה לתכנית