גליון מיוחד של "אדם ועבודה" לכבוד עשור לתבת

שנת פרסום: 
2017
הוצאה לאור: 
אילת - האגודה הישראלית לייעוץ לייעוץ תעסוקתי ולפיתוח קריירה, ג'וינט ישראל-תבת

גיליון מיוחד של "אדם ועבודה" לרגל עשור לתבת. אסופת מאמרים העוסקים בהיבטים שונים של עולם העבודה ובאופן שבו תכניות יזומות של התערבות מחזקות את היכולת ואת הסיכוי להשתלב בתעסוקה באופן מיטבי. המאמרים שבאסופה הם פרי עטם של עובדים בתכניות תבת, שבחרו לתאר את תכנית התעסוקה שבה הם עובדים מזווית מקצועית ואישית.

כאן ניתן לצפות בקובץ במתכונת חוברת לדפדוף

סוג פריט: 
מאמרים וסקירת ספרות