עסק שווה - מצגת התכנית

מחברים: 
תכנית עסק שווה

תכנית עסק שווה - מושגי בסיס וכיצד אנו פועלים.

סוג פריט: 
מצגות