מסלולי קריירה - תדריך יישומי

מחברים: 
צוות כתיבה: דניאלה ג’אונו, שירי דייטש. שותפות לכתיבה: איילת אוריאל-ריימונד וד”ר דנה פרג
שנת פרסום: 
2016
הוצאה לאור: 
ג’וינט ישראל-תבת

בתדריך זה מוצגים הרקע התיאורטי ומודל ההפעלה של תכנית קידום, כמו גם הכלים התעסוקתיים המותאמים לצורכי המשתתפים בתכנית זו. התדריך נועד לשימושם של מנהלי תכניות תעסוקה ורכזי קידום בתבת; גם גופים ממשלתיים ורשויות מקומיות אשר יובילו תכניות לקידום תעסוקתי של עובדים בשכר נמוך, יוכלו למצוא עניין בתדריך ולרכוש הבנה מעמיקה יותר לגבי תהליכי קידום ומה נדרש לשם הפעלתן. כמו כן מעסיקים בכלל, ומנהלי משאבי אנוש בפרט, יוכלו לקבל כאן נקודת מבט נוספת ביחס לפיתוח הון אנושי ולשימורו בארגון.

סוג פריט: 
ארגז כלים לאנשי מקצוע בתעסוקה
מדריך הפעלה לתכנית
מודלים מקצועיים