עתיד העבודה הדיגיטציה של שוק העבודה האמריקאי The Future of Work: Digitalisation in the US Labour Market

מחברים: 
Daphné Valsamis, IDEA Consult An De Coen, IDEA Consult, Valentijn Vanoeteren
שנת פרסום: 
2016
הוצאה לאור: 
European Union

השפעת הדיגיטציה בארה"ב על יצירת מקומות עבודה ואובדן מקומות עבודה; על צפי הכישורים שיידרשו לעבודה בעתיד; על התמודדות מערכת החינוך ושוק העבודה האמריקאיים עם דרישות אלה, ׁׁבאופן פורמלי ולא פורמלי, ועל תנאי העבודה המשתנים.

מאמר בתרגום רות סיני.

את המאמר המקורי ניתן לראות כאן - The Future of Work: Digitalisation in the US Labour Market

סוג פריט: 
מאמרים וסקירת ספרות
מחקר