מקצועות בסיכון: מגמות המחשוב בשוק העבודה

מחברים: 
שביט מדהלה-בריק
שנת פרסום: 
2016
הוצאה לאור: 
מכון טאוב

מצגת המסכמת את המחקר אודות מקצועות ועובדים בסיכון בעקבות מחשוב שוק העבודה.

סוג פריט: 
מאמרים וסקירת ספרות
מצגות
פורום הדרכה
פורום קשרי מעסיקים