השפעת המגמות בתעסוקה על המעסיקים 2022

מחברים: 
דלוויט - ג'וינט תבת
שנת פרסום: 
2017
הוצאה לאור: 
דלוויט - ג'וינט תבת

במחקר חדש, שיזמו ג'וינט ישראל-תבת, גיבשה פירמת Deloitte את מגמות הליבה שישפיעו על שוק התעסוקה הישראלי ב-2022 וסקרה את ההערכות אליהן בקרב המעסיקים המובילים במשק. בין מגמות הליבה: הצורך בעדכון מיומנויות מתמשך, שילוב אוכלוסיות חדשות בשוק התעסוקה, מדידה ושיפור של חוויית העובד בארגון כמפתח לארגון משגשג, יצירת הזדמנויות פיתוח לעובדים, שינוי מבנה העבודה המסורתי וחדשנות בתהליכי גיוס.

סוג פריט: 
מאמרים וסקירת ספרות
מחקר
מצגות
פורום קשרי מעסיקים