עתיד העבודה: כוח העבודה המתוגבר

מחברים: 
Jeff Schwartz, Laurence Collins, Heather Stockton, Darryl Wagner, Brett Walsh
שנת פרסום: 
2017
הוצאה לאור: 
Deloitte

כוחות המשנים פרדיגמות, כגון טכנולוגיה קוגניטיבית וצורות העסקה חדשות, מעצבים מחדש את כוח העבודה העתידי וגורמים לארגונים רבים לשקול מחדש את האופן שבו הם מגדירים תפקידים, מנהלים את העבודה ומתכננים את צמיחתם העתידית.

מאמר מאת דלויט, בתרגום רות סיני.

את המאמר המקורי ניתן לקרוא כאן - The future of work: The augmented workforce

סוג פריט: 
מאמרים וסקירת ספרות
מחקר
פורום הדרכה