עתיד עולם העבודה: סקירת מגמות מרכזיות

מחברים: 
סמדר סומך, חאלד קאדרי
שנת פרסום: 
2017
הוצאה לאור: 
מכון מאיירס ג'וינט ברוקדייל

דוח זה נכתב בהזמנת תבת כחומר לרקע לתכנית העבודה הרב שנתית לשנים 2018 - 2020. "מכון מאיירס ג'וינט ברוקדייל" התבקש על ידי ג'וינט תבת לערוך סקירה של הספרות המקצועית בתחום,
שמטרתה לסייע לג'וינט תבת בתכנון פעילותה בשנים הקרובות לאור השינויים שמתרחשים ומתוך היערכות לקראת העתיד.

סוג פריט: 
מאמרים וסקירת ספרות
פורום הדרכה