Knowledge Development and Training Resources

מאגר ידע

מאגר הידע באתר הוא חלק מייעודה של ג'וינט-תבת להוביל שינוי בר-קיימא בשוק העבודה בישראל ולהוות מרכז לפיתוח ידע, תפיסות ושיטות יישומיות בתעסוקה ולהפצתם. 
מאגר הידע של תבת כולל חומרים במגוון התחומים בהם אנו עוסקים: חומרי הדרכה וכלים לאנשי מקצוע בתחום התעסוקה, מחקרים מקדימים ומחקרים מלווים לתכניות תבת השונות, חומרים מקצועיים מימי עיון, סרטונים ועוד.

מוזמנים להכנס, לחפש ולקרוא.

 • מחבר/ים:
  גל זהר
  דצמבר 2013

  סקירה קצרה זו כוללת שלושה חלקים. בחלק הראשון, תתואר תמונת המצב של סטודנטים עם מוגבלות בהשכלה גבוהה והשלכות לשוק העבודה. בחלק השני יתואר הניסיון היישומי של תכניות מעבר ממוסדות השכלה גבוהה לתעסוקה, תוך התמקדות  בחיבור בין מרכזי התמיכה לסטודנטים עם מוגבלות למערך הסיוע לתעסוקה. לבסוף, יוצגו מספר סוגיות מרכזיות סביב הפעלת מרכזי התמיכה למעבר מהאקדמיה לתעסוקה.

 • מחבר/ים:
  נועם פישמן ויהודית קינג
  יולי 2013

  תכנית אבחון מותאם תרבות (אמ"ת) של ג'וינט ישראל תבת, בסיוע הפדרציה היהודית של ניו יורק, נבעה מהצורך של מעסיקים בעזרה בקליטת יוצאי אתיופיה לתפקידים שונים נוכח העובדה שהם לא עמדו במבחני המיון שהיוו תנאי לקבלה לתפקידים אלה. 

 • מחבר/ים:
  ממצאי תכנית סטרייב מאי 2013
  יוני 2013

  סיכום הממצאים במחקר אודות תכנית סטרייב: מטרות, כלים והליך, איכות ההשמה: היקף משרה ויציבות תעסוקתית, מקצועיות, תנאי שכר ותנאים סוציאליים, תפקיד (אחריות וסמכות), אמונה בעצמי ופוטנציאל לקידום וכן שביעות רצון בעבודה. בנוסף, נבדקה השוואה בין מגדרית.

 • מחבר/ים:
  ד"ר נירה דנגור
  יוני 2013

  מסמך זה נועד לבדוק את המצב הקיים בהשתתפות אנשים עם מוגבלות בהשכלה הגבוהה ולבחון האם ועד כמה יש יישום לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות בתחום הלימודים האקדמאיים.

 • מחבר/ים:
  דליה מנדלר וויהודית קינג
  יוני 2012

  התכנית "רשות מקדמת תעסוקה, השכלה וקהילה" היא תכנית שמטרתה קידום התעסוקה של תושבי - - העיר באמצעות בניית תשתית קהילתית יישובית.  בינואר 2007 החלה התכנית לפעול במתכונתה הנוכחית בהובלה מקצועית ובמימון תבת.  התכנית נמנית עם תכניות התשתית של תבת ומופעלת

 • מחבר/ים:
  ד, גב' אילה יעקבי
  פברואר 2012

  מתוך הנסיון הנצבר, ברור לנו שאנשים עם מוגבלות יכולים לתפקד במקצועות שונים בתפקידים הדורשים התמקצעות ויכולים להתקדם לרמות גבוהות של אחריות. כדי לאפשר זאת להם אנו מחויבים להנגיש להם את ההכשרות כך שיוכלו ללמוד ולמלא את התפקידים השונים ברמה הנדרשת מהם.

 • מחבר/ים:
  גלעד מלאך
  יוני 2011

  תוכנית "ברכה בעסקים" נועדה לסייע ליזמים ובעלי עסקים חרדים בפתיחת ובפיתוח עסק עצמאי. התוכנית הינה מיזם משותף של הג'וינט ומשרד התמ"ת הפועל בחסות תב"ת (תנופה בתעסוקה) החל משנת 2006. מקורה של התוכנית הוא בפרויקט של מט"י ירושלים לעידוד יזמות במגזר החרדי שהחל לפעול בשנת 1997.

 • מחבר/ים:
  יעל גולדפרב
  אפריל 2011

  מחקר ההערכה הנוכחי נערך כ-5 שנים לאחר פתיחת מסלולי הלימוד הראשונים, והוא נועד לבחון את הצלחת התוכנית ביחס למימוש מטרותיה. ההערכה מציגה תמונה מקיפה של הפעילות ואת נקודת המבט של כל הגורמים אשר לקחו בה חלק – הסמינרים, המעסיקים, הסטודנטיות והבוגרות והיא מסייעת בגיבוש הצעות לשיפור התכנית והפעלתה בהמשך, לאור פוטנציאל ההתרחבות שלה וגיבוש תוכנית תמיכה רחבת היקף (תוכנית ח"ן).

 • מחבר/ים:
  מיכל פנט-פלג
  יולי 2010

  פרסום זה מסביר את תפקיד האימון הפרטני והקבוצתי (personal & group coaching) בתכניות השבה לתעסוקה, מפרט את ההבדלים בינו לבין אימון אישי אחר ומתאר את היסודות התיאורטיים של תחום האימון והליווי האישיים. בהמשך מובאים שלושה סיפורי מקרה אופייניים ודיון בכמה סוגיות הקשורות בפרקטיקה של הליווי ושל האימון דרך ניתוח הסיפורים.

 • מחבר/ים:
  נועם פישמן ויהודית קינג
  מרץ 2010

  אחת הסיבות האפשריות לתת-התעסוקה בקרב יוצאי אתיופיה היא אי הצלחתם במבחני מיון למשרות הנחשבות כטובות. בעיה זו מקבלת ממדים משמעותיים לאור העובדה שמספר גדל והולך של מעסיקים במגזר הציבורי וגם בחברות פרטיות משתמשים בכלי המיון ובשירותים של מכוני מיון תעסוקתי בתהליך בחירת מועמדים מתאימים למשרות פנויות.