Knowledge Development and Training Resources

מאגר ידע

מאגר הידע באתר הוא חלק מייעודה של ג'וינט-תבת להוביל שינוי בר-קיימא בשוק העבודה בישראל ולהוות מרכז לפיתוח ידע, תפיסות ושיטות יישומיות בתעסוקה ולהפצתם. 
מאגר הידע של תבת כולל חומרים במגוון התחומים בהם אנו עוסקים: חומרי הדרכה וכלים לאנשי מקצוע בתחום התעסוקה, מחקרים מקדימים ומחקרים מלווים לתכניות תבת השונות, חומרים מקצועיים מימי עיון, סרטונים ועוד.

מוזמנים להכנס, לחפש ולקרוא.

 • מחבר/ים:
  Daphné Valsamis, IDEA Consult An De Coen, IDEA Consult, Valentijn Vanoeteren
  ינואר 2016

  השפעת הדיגיטציה בארה"ב על יצירת מקומות עבודה ואובדן מקומות עבודה; על צפי הכישורים שיידרשו לעבודה בעתיד; על התמודדות מערכת החינוך ושוק העבודה האמריקאיים עם דרישות אלה, ׁׁבאופן פורמלי ולא פורמלי, ועל תנאי העבודה המשתנים.

  מאמר בתרגום רות סיני.

 • ינואר 2016

  מטרתו של פרויקט עתיד העבודה הוא לפרק לגורמים את הטלטלות המתרחשות והעתידיות בנוף התעסוקה והכישורים – ולעורר מחשבה עמוקה יותר לגבי האופן שבו עסקים וממשלות יוכלו לנהל את השינוי הזה.

 • מחבר/ים:
  צוות כתיבה: איילת אוריאל-ריימונד, מיכל תימור, רויטל סילס, שירי דייטש שותפות לכתיבה: רינה לאור, אורית שחר, שירלי מרום
  ינואר 2016

  בתדריך זה מוצגים הרקע התיאורטי ומודל ההפעלה של תכנית קידום, כמו גם הכלים התעסוקתיים המותאמים לצורכי המשתתפים בתכנית זו. התדריך נועד לשימושם של מנהלי תכניות תעסוקה ורכזי קידום בתבת; גם גופים ממשלתיים ורשויות מקומיות אשר יובילו תכניות לקידום תעסוקתי של עובדים בשכר נמוך, יוכלו למצוא עניין בתדריך ולרכוש הבנה מעמיקה יותר לגבי תהליכי קידום ומה נדרש לשם הפעלתן.

 • מחבר/ים:
  יצחק שׁנוּר אברהם, וולדה-צדיק וג'ני ברודסקי
  ספטמבר 2015

  לאחרונה גובר העניין הציבורי בארץ ובעולם בתעסוקת עובדים מבוגרים: מצד אחד, שינויים דמוגרפיים גורמים לעלייה משמעותית בחלקם בכוח העבודה, ומצד אחר, העלייה בתוחלת החיים מאריכה את תקופת הגמלאות שלהם. 

 • מחבר/ים:
  אילה הנדין
  יוני 2015

  בשנים האחרונות ישנן יוזמות רבות של הממשלה, של המגזר הפרטי והמגזר השלישי ליצירת מדיניות ומודלים להגברת שילובם של אקדמאים ערבים בתעסוקה בכלל ובתחום ההיי-טק בפרט. ג'וינט ישראל-תבת ועמותת ItWorks פיתחו את תכנית Excel HT כמענה לאתגרים המצוינים לעיל וכדי להגדיל את מספר פורצי הדרך בקרב האוכלוסייה הערבית שבעקבותיהם יגיעו גם אחרים לתעשיית ההיי-טק.

 • מחבר/ים:
  אסף מלחי וחן ליפשיץ
  מרץ 2015

  מטרתו של המסמך הנוכחי הנה לספק נתונים וממצאים אודות מספר סוגיות הנוגעות במידת המועילות של מרכזי ההכוון התעסוקתיים למגזר החרדי הפועלים במספר ישובים בהם מרוכזת (Effectiveness) האוכלוסייה החרדית בישראל, כולל - מאפייני הפונים למרכזי ההכוון, דרך הפעלת המרכזים, מידת שביעות רצון הפונים מהשירות ותרומת השירות במרכזים להרחבת ההזדמנויות של הפונים להשתלב בעבודה מזווית הראייה של הפונים, מידת השגת התוצאות ה

 • מחבר/ים:
  משב - מחקר יישומי
  ספטמבר 2014

  תכנית "אפיקים" - מדידה של המשתתפים לפי פרמטרים שונים, הן פרמטרים "קשים" כמו היקף משרה ושכר, והן פרמטרים "רכים" כמו אמונה בעצמי ושביעות רצון מהעבודה.

  המדידה נעשתה ב-3 נקודות זמן: בתחילת התכנית, בסיום התכנית ושנה וחצי לאחר סיום התכנית.
   

 • מחבר/ים:
  ד"ר לי כהנר
  יוני 2014

  תוכנית ''צופיה'' גובשה בשנת 2006 באגף להכשרה מקצועית במשרד הכלכלה, כאשר מסגרת התוכנית תוכננה והובלה על ידי ג'וינט ישראל תב"ת.

 • מחבר/ים:
  משב מחקר יישומי
  יוני 2014

  מחקר מעצב מלווה לתכנית 'אפיקים', תכנית תעסוקה ייחודית המכשירה צעירים וצעירות לעולם התעסוקה, על ידי מתן ידע וכלים למימוש הפוטנציאל האישי והתעסוקתי.

 • מחבר/ים:
  סוזאן חסן דאהר ויהודית קינג
  דצמבר 2013

  התכנית "אשת חיל" שפותחה בשנות ה-90 של המאה העשרים על ידי ג'וינט ישראל נועדה לסייע - ליוצאות אתיופיה להשתלב בעבודה ולהתמיד בה. בעקבות הצלחתה של התכנית, ומאחר שניתן להתאים את רכיביה למגוון גדול של אוכלוסיות יעד, החליטה תבת ב-2006 ליישם מודל זה בקרב - נשים מאוכלוסיות נוספות: עולות מקווקז ומבוכרה, יהודיות ותיקות מקבוצות חלשות ונשים מהאוכלוסייה הערבית.