Knowledge Development and Training Resources

מאגר ידע

מאגר הידע באתר הוא חלק מייעודה של ג'וינט-תבת להוביל שינוי בר-קיימא בשוק העבודה בישראל ולהוות מרכז לפיתוח ידע, תפיסות ושיטות יישומיות בתעסוקה ולהפצתם. 
מאגר הידע של תבת כולל חומרים במגוון התחומים בהם אנו עוסקים: חומרי הדרכה וכלים לאנשי מקצוע בתחום התעסוקה, מחקרים מקדימים ומחקרים מלווים לתכניות תבת השונות, חומרים מקצועיים מימי עיון, סרטונים ועוד.

מוזמנים להכנס, לחפש ולקרוא.

 • מחבר/ים:
  חילוץ ידע, כתיבה והפקת התדריך: תמי אבנד, זיו כץ, אורנה חביב תמיר, הילה פרת בן חמו, טל רוקח, לירון פינטו, לינה זילברברג, ליאור רוגב צרפתי, צוות מחקר
  ינואר 2020

  מטרת התדריך לחשוף את ההתנסות של צוות תכנית סיפתח בליווי משתתפים במרחב וירטואלי, למדל את שיטת העבודה ולאפשר לתוכניות וארגונים אחרים להתאים את הליווי לדפוסים ונהלי העבודה.

  התדריך כולל את עקרונות ההפעלה, מידע יישומי ונספחים לתרגול הכלים בקרב אנשי מקצוע.  

  המודל עוצב בשיתוף פיתוח ידע של ג'וינט תבת וכחלק ממערך התנסויות במרחב הדיגיטלי.

 • מחבר/ים:
  אינה סולטנוביץ דוד, אורי כרמי שחר
  דצמבר 2019

  שוק העבודה מושפע משינויים שחלים בתחומים שונים: טכנולוגיה, דמוגרפיה, גלובליזציה וגישות מקצועיות. ישנם מקצועות שהולכים ונעלמים ואילו מקצועות חדשים צומחים ומתפתחים. גם במקצועות המוכרים היום צפויים להיות שינויים הנובעים ממחשוב ומכניסתן של טכנולוגיות חדשות.

 • מחבר/ים:
  גוינט ישראל-תבת, משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים
  אוגוסט 2019

  סקירת תכנית מסלולי קריירה לפיתוח וקידום עובדים בתפקידי כניסה בארגונים. תוכנית 'מסלולי קריירה' פועלת לקידום תעסוקה איכותית באסטרטגיה הנותנת מענה לשתי רמות: א. שינוי ברמת הארגון; ב. שינוי ברמת העובדים. שתי האסטרטגיות משלימות זו את זו ומזינות זו את זו.

 • מחבר/ים:
  ג'וינט ישראל-תבת
  יולי 2019

  מאגר הידע והכלים פותח על ידי "תכנית קידום", אשר שואפת להגדלת הפריון באמצעות יצירת מוביליות תעסוקתית וחברתית בקרב עובדים בשכר נמוך וחותרת לתעסוקה איכותית.

  תכנית קידום הוקמה בשותפות ג'וינט ישראל-תבת, משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים והקרן למפעלים מיוחדים של הביטוח הלאומי. במשך שנות פעילותה לוו מעל 2,500 משתתפים.

 • יולי 2019

  הכשרה מקצועית בשילוב חניכות (Apprenticeship) נחשבת במדינות רבות – כגון שוויץ, גרמניה, בריטניה וארצות הברית – לאחד הכלים הכלכליים המובילים לפיתוח ההון האנושי, למניעת האבטלה ולצמצומה ולהגדלת הפריון של המשק הכלכלי.

 • מחבר/ים:
  גוינט ישראל - תבת ומשרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים
  יולי 2019

  לאחר 3 שנות פעילות במהלכן הכשרנו והשמנו 600 משתתפים בקרב 225 מעסיקים אנו שמחים לשתף אתכם בניסיון שהצטבר בתכנית.

 • מחבר/ים:
  ג'וינט ישראל תבת ומשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים
  יולי 2019

  הכשרה מקצועית בשילוב חניכות (Apprenticeship) נחשבת במדינות רבות – כגון שוויץ, גרמניה, בריטניה וארצות הברית – לאחד הכלים הכלכליים המובילים לפיתוח ההון האנושי, למניעת האבטלה ולצמצומה ולהגדלת הפריון של המשק הכלכלי.

 • מחבר/ים:
  אינה סולטנוביץ'-דוד, רויטל אסייג, חני עזרא, ענת בוחבוט, אהובה חסון, מיכל טל, תמנה גנוסר, נירית זקוביץ שישון, תמר גרנק כהן
  מאי 2019

  הכשרה מקצועית בשילוב חניכות (Apprenticeship) נחשבת במדינות רבות לאחד הכלים הכלכליים המובילים לפיתוח ההון האנושי, למניעת האבטלה ולצמצומה ולהגדלת הפריון של המשק הכלכלי. כלי זה מיועד לתת מענה הן לצורכי המעסיקים הזקוקים לעובדים מיומנים ומקצועיים והן למחוסרי עבודה או לעובדים בלתי מקצועיים המעוניינים לרכוש מקצוע נדרש וניסיון בעבודה, להתקדם מבחינה מקצועית ולעבוד בשכר בשילוב לימודים.

 • מאי 2019

  לפניכם יחידות לימוד בנושא העסקת אנשים עם מוגבלות. היחידות פותחו על ידי "עסק שווה" - מיזם לקידום תעסוקה אקדמית ומקצועית של אנשים עם מוגבלות במגזר העסקי בשותפות ג'וינט ישראל-תבת, משרד העבודה והרווחה, קרן משפחת רודרמן ומיטב דש השקעות. במשך 3 שנות פעילותו ליווה עסק שווה עשרות ארגונים עסקיים בתהליכים של גיוס, קליטה ושילוב של עובדים עם מוגבלות.

 • מחבר/ים:
  הגר רונן ונירית זקוביץ שישון
  אוגוסט 2018

  תוכנית סטרייב ישראל היא תוכנית תעסוקה חברתית מבית תבת–ג'וינט ישראל בשותפות עם ממשלת ישראל. מטרתה לסייע בהשתלבות בשוק העבודה לאורך זמן ובפיתוח אופק תעסוקתי. התוכנית מבוססת על תוכנית STRIVE International , שפותחה בארה"ב ומתמחה בפיתוח חוללות עצמית תעסוקתית ומיומנויות של מסוגלות תעסוקתית info-icon. התוכנית מוכיחה את עצמה כאפקטיבית בהתמודדות עם חסמים של אוכלוסיות יעד שונות ובקידום השתלבות מיטבית שלהן בעולם העבודה.