יום I GROW - אשכול למידה עצמית מתוך מודל I PRO

תאריך התחלה 
24/02/2020
תאריך סיום 
24/02/2020
ב'
9:00-15:00
6
שעות
1
מפגשים
24/02/2020
ב'
שם רכז הקורס 
הילה פרת בן חמו
0

תיאור

מטרת הקורס 

היום מיועד לרכזי תעסוקה העובדים עם הפרט, מנהלים ואנשי צוות נוספים, המעוניינים להעמיק בלמידה וכלים לשיפור מיומנויות באשכול ה I GROW מתוך מודל I PRO.

היום כולל התנסות ולמידה של כלים יישומיים לשיפור מיומנויות  I GROW בקרב משתתפים, ובתהליך מקביל גם אצל מקדמי התעסוקה.

מיקום הקורס 
המכללה האקדמית ת"א יפו