ליווי ואימון תעסוקתי

תאריך התחלה 
04/11/2019
תאריך סיום 
02/12/2019
ב'
9:00-15:00
30
שעות
5
מפגשים
מועד מפגש 
1
04/11/2019
ב'
מועד מפגש 
2
11/11/2019
ב'
מועד מפגש 
3
18/11/2019
ב'
מועד מפגש 
4
25/11/2019
ב'
מועד מפגש 
5
02/12/2019
ב'
שם רכז הקורס 
ליטל אזשי
1

תיאור

מטרת הקורס 

בקורס תכירו ותתרגלו כלים ומיומנויות בסיסיים מתחום הליווי התעסוקתי. תלמדו את  שלבי ומרכיבי הליווי האישי לתעסוקה.

  מה תדעו לעשות אחרי הקורס?    

הכלים בהם תדעו  להשתמש: מגוון כלים ופיתוח מיומנויות להשתלבות מיטבית וליווי פונים בעולם העבודה- מיומניות בסיסיות של שיח שאילת שאלות שיקוף הקשבה

•כלי ליווי ואימון שתומכים בתהליך הליווי כלים לניתוח עיסוק, ריאלטי צ'ק, טעימות מכלים לפיתוח כישורי I PRO  בתהליכי הליווי.

•תפיסות חדשות שתכירו: תפיסות בסיסיות בליווי, חמשת הצירים ופופר

מה הידע החדש שתלמדו: מודל I PRO  למסוגלות תעסוקתית

השנה התחדשנו במפגש הטמעה - משתתפי הקורס יוכלו להגיע למפגש בונוס של תרגול והטמעת כלים כחודשיים מתום הקורס

מיקום הקורס 
המכללה האקדמית ת"א יפו
דואר אלקטרוני