וובינר לרכזי קשרי מעסיקים בזמן קורונה

במסגרת שותפות בין ג'וינט תבת ומשרד העבודה והרווחה והשירותים החברתיים, וביוזמת אורי שחר מצוות פיתוח ידע בתבת ונע'ם אבו חרפה מנהלת תכניות,
התקיים מפגש וובינר יעודי לצוותי קשרי מעסיקים info-icon לכלל תכניות התעסוקה השתתפו מעל ל 25 רכזים מ מרכזי הזדמנות, תעסוקה שווה, סיפתח skill up,המרכז הישראלי לתעסוקה ומרכזי ריאן ועוד.
זהו מפגש חד פעמי (כרגע) שנולד מתוך הבנה שהמציאות בשוק התעסוקה מאתגרת מאד את רכזי קשרי המעסיקים
מעבר לאתגרים, יש בעת הזו גם הזדמנויות לתעסוקה, לקשרים עם מעסיקים, להתבלט מקצועית.
המפגש הוא מעין המשך לפורום קשמ- הזדמנות בעיקר לשיח עמיתים, למידה משותפת וקבלת רעיונות וכיווני פעולה.
מטרות המפגש :
בחינת ההזדמנויות  ואימוץ גישה מקצועית של "מומחה לעת קורונה" עבור מעסיקים: רכזים יפנו לכלים מעודכנים לראיונות מרחוק, טיפוח עובדים, ניהול מהבית וכדומה.
איתור ואיסוף צרכי הרכזים מכלל התוכניות בשטח, בעת הקורונה, במיוחד כשהרכזים הם אלה שבחזית בעת משבר .
הרכזים יאמצו את הגישה ש"הזרקור השתנה" והמעסיק האסטרטגי של היום הוא שונה, תוך הסתכלות רחבה ליום שאחרי .