קול קורא להגשת מועמדות למאגר מומחים

בעקבות הדרישה הגבוהה למומחים ולאנשי מקצוע בעידן הקורונה, ג'וינט ישראל תבת ושותפיו במשרד העבודה והרווחה והשרותים החברתיים פותחים מאגר מומחים ואנשי מקצוע בתחומי התעסוקה והכלכלה מהמגזר החרדי שייתן מענה לארגונים ותכנית. 

המאגר יפורסם ע"י ג'וינט ישראל תבת.

כל הרואה את עצמו מתאים למאגר זה, יש לשלוח:

  • בקשה להצטרפות למאגר
  • קורות חיים
  • תחום התמחות

את הבקשה יש לשלוח למייל: yonitd@jdcnet.org
עד לתאריך 20.5.2020

 

ההצטרפות למאגר תבחן ע"פ קריטריונים ושיקולים מקצועיים