השבוע הושק הפיילוט הכולל 30 קורסים להוראת עברית במרכזי ריאן

ב-2019 יצא לאור פיילוט של 30 קורסים להוראת השפה העברית, במרכזי ריאן. הפיילוט כולל קורסים ארוכים יותר, שימוש בחומרים אחידים בכל המרכזים, מבחני מיון ועוד.

בסוף חודש דצמבר הסתיים הקורס הראשון להכשרת מורים להוראת עברית כשפה שנייה בחברה הערבית, במסגרת התכנית לימודי עברית ככלי לשילוב וקידום האוכלוסייה הערבית בשוק העבודה. בקורס היו 20 משתתפים מכל רחבי הארץ, שנבחרו מתוך 40 מעומדים, חלקם מנחים במרכזי ריאן - מרכזי תעסוקה בחברה הערבית. בוגרי הקורס ישולבו בהוראת העברית במסגרת קורסי הוראת העברית במרכזי ריאן.