פותחים דלת לאנשים עם מוגבלות - תפקיד צוות הגיוס בקידום העסקת אנשים עם מוגבלות