אחראית תעסוקת אנשים עם מוגבלות - יש לך תפקיד משמעותי בקליטת עובדים עם מוגבלות!