פורום הדרכה

פורום הדרכה תבת מייצר מפגש לקהילת מנהלות ומנהלי הדרכה ופיתוח ידע בתכניות תעסוקה.

אנו רואים במנהלי/ות ההדרכה משאב משמעותי בפיתוח התכניות וההון האנושי, בהובלת התנסויות ופיתוחים חדשניים לקידום אוכלוסיות היעד בתעסוקה.

במסגרת פורום ההדרכה אנו שואפים להעניק כלים, חשיפה למתודולוגיות פיתוח תוכן והדרכה, תהליכי למידה בעולם עבודה משתנה ועוד.

כמו כן, לפורום ערך מקצועי רב בשיתוף הידע, למידת עמיתים וביסוס תפיסה ועקרונות מנחים לעבודה.

הפורום מתכנס 5 פעמים בשנה במכללה האקדמית ת"א יפו, בשיתוף מומחי ידע מעולמות תוכן שונים.

מועדי התכנסות הפורום במהלך 2020:

4.3.2020 - יום רביעי

8.6.2020 - יום שני

15.9.2020 – יום שלישי

8.12.2020 – יום שלישי

 

להצטרפות ולפרטים נוספיםovadco@jdc.org – עובד כהן מנהל תכניות – תחום פיתוח ידע ופיתוח מקצועי בתבת